Vi støtter Ballangen Fotballklubb i den gode jobben de gjør med å tilby fotballaktiviteter for små og store i bygda vår.