Sertifisering iht. NS-EN 1090-1

Bamek AS er sertifisert for å produsere og levere CE-merkede stålkonstruksjoner. Det betyr at vi kan dokumentere at vi har sertifisert personell, kvalitetssystem og materialkontroll i henhold til NS-EN 1090-1.
Ta gjerne kontakt for mer informasjon om hva denne sertifiseringen kan bety for deres prosjekter.