Produktutvikling

Vi utvikler produkter for eget bruk, samt for datterselskapet vårt, Arctic Havservice. I tillegg deltar vi i produktutviklingsprosjekter på forespørsel.

Det er inngått en samarbeidsavtale mellom Bamek AS og Universitetet i Tromsø (UiT). Avtalen formaliserer et samarbeid med hovedfokus på forskning, utviklingsarbeid og kompetanseoppbygning.