Samfunnsnytte

Vi støtter store og små aktiviteter i nærmiljøet vårt. Her deler vi noen

av tiltakene vi har bidratt til.

Lions – Andeløp

Vi støtter Lions Club avd. Ballangen ved å kjøpe lodd til Kiselva andeløp. Vi krysser fingrene for at en and fra Bamek går av med seieren! 

28.05.2021