I dag er vi ekstra stolte! Adrian og Kristoffer har bestått fagprøvene og er nå industrifagarbeidere. Vi

gratulerer så mye med vel gjennomførte prøver!