top of page

Lærling hos oss

Bamek AS er stolt læreplassgarantist for industrimekanikerfaget i Nordland. 

For oss innebærer det at vi garanterer for at vi skal fortsette å ta inn lærlinger. Både for å sikre tilgang på fagfolk i vår bransje i tillegg til at vi ønsker å gi lokal ungdom mulighet til å fullføre utdanningen sin. 

Vi tror at denne ordningen kan gi unge trygghet til å velge yrkesfag i vår region.

Vi trenger fagarbeideren! 

En lærling hos oss blir en del av et bredt faglig miljø bestående av ingeniører, fagarbeidere og flere lærlinger. 

Våre lærlinger involveres i alle prosesser og får opplæring fra erfarne industriarbeidere. 

Les mer om de flotte lærlingene våre under fanen “ansatte”. 

bottom of page